Mapa KS MAS KV kraje

Zeleně je vyznačeno území působnosti členů Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje