Elektrárna Tisová

Elektrárna Tisová spolu s přilehlým úložištěm vedlejších produktů odsiřování v bývalém dolu Silvestr vytváří unikátní přírodní scenérii.