Probíhá příprava žádosti o spolufinancování projektu InduCult

KS MAS Karlovarsko se podílí na přípravě projektu InduCult. Během zimy 2014/2015 proběhlo několik setkání členů mezinárodního projektového týmu za účelem dojednání přesného obsahu projektu. Jednalo se o aktivitách, výstupech a rozpočtu. Zajímá-li Vás, jak vypadá projektová žádost, podívejte se na stránky Central Europe.