MAP – strategie rozvoje předškolního a základního školství

V rámci OP VVV se předpokládá vytvoření tzv. místních akčních plánů, které budou řešit strategii rozvoje předškolního a základního školství. Pod podobným názvem si často představíme štos popsaného papíru.

Místní akční plány – zkráceně MAP – budou ovšem tentokrát něco jiného. Jistě, i zde bude třeba vytvořit nějaký dokument. Daleko důležitější však bude řízení procesu získávání široké shody mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu na dalším profilování výuky na školách. Je zájem zejména v oblasti jazykové výuky a v oblasti technického vzdělávání pozdvihnout podmínky pro výuku na „excelentní“ úroveň.

MAS Sokolovsko - workshop Kvalita života na venkově v Královském Poříčí dne 28. 5. 2014.

MAS Sokolovsko – workshop Kvalita života na venkově v Královském Poříčí dne 28. 5. 2014.

Je snadné si představit, jak dosahování dohody o tom, kdo a jak bude takto zaměřen a podpořen, bude dosti konfliktní proces. MASky si podobné procesy a jejich řízení vyzkoušely v praxi na vytváření svých vlastních strategií a získaly v tomto směru nemalou autoritu. Proto nabízejí svým obcím s rozšířenou působností, že by v rámci širokého partnerství tyto dokumenty vypracovaly a s tím související procesy řídily.

Ve všech obvodech se již partneři dohodli. Krajské sdružení MAS, ač nemůže být žadatelem, se bude organizační činností na realizaci projektů podílet. Plánujeme poskytnout své oborníky a zároveň organizovat setkání zpracovatelů, na kterých si jednotlivé odborné týmy budou moci vyměňovat zkušenosti z realizace náročného úkolu.

V případě jakýchkoliv dotazů a komentářů nás prosím kontaktujte.

Titulní obrázek: MAS 21 – foto z veřejného projednávání ISRÚ dne 29. 1. 2013