Je nejvyšší čas pořídit si pro obec strategický plán rozvoje

Dlouho očekávané nastartování operačních programů nového plánovacího období se nezadržitelně blíží. EU České republice, přiznejme si že právem, vyčítala příliš široké pojetí strategických dokumentů. Díky tomu se prostředky rozmělňovaly a v záplavě mnoha zanedbaných potřeb prakticky ztrácely. V tomto plánovacím období to proto má být zásadně jiné.

Kvalitně zpracované strategie musí najít ty směry intervence, které jsou nejpotřebnější a přinesou největší užitek. Proto upozorňujeme obce a zároveň jim důrazně doporučujeme: je nejvyšší čas pořídit si svůj vlastní plán strategického rozvoje. Takovýto plán vám umožní nejenom již výše zmíněné nalezení nejdůležitějších potřeb s respektováním často protichůdných zájmů jednotlivých hráčů ve vaší obci.

Dobře zpracovaná strategie při uplatnění komunitních metod řízení pomůže již v samém zárodku otupovat přirozený odpor proti plánovaným změnám. Další přidanou hodnotou strategie bývá rovněž dobrý soulad plánů obce s možnostmi financování, což přinese optimalizaci využití obecních rozpočtů. Pokud si pak obec vybere jako dodavatele strategie kvalitní a zkušenou firmu, právem může očekávat i radu a inspiraci pro svůj rozvoj s využitím osvědčených zkušeností z jiných regionů. Jako další argument, a věřte že ne poslední, bychom rádi uvedli to, že některé dotační tituly přímo podmiňují čerpání prostředků existencí strategie, jiné to budou bodově zvýhodňovat. Pro zpracování strategie tak existují i čistě pragmatické důvody.

Titulní foto: Projednávání Integrované strategie rozvoje území MAS 21 pro období 2014 – 2020