První společné setkání k projektu InduCult2.0 v ČR (Workshop)

Dne 25. 1. 2017 proběhlo první setkání k projektu InduCult2.0 na Statku Bernard v Královském Poříčí. Toto setkání bylo zaměřené na informování subjektů, které jsou spojeny s průmyslem, o aktivitách projektu a jejich možném zapojení v rámci InduCultu2.0. Setkání se účastnili zástupci základních a středních škol, průmyslových podniků, muzeí a organizací, které jsou odpovědné za regionální rozvoj (Místní akční skupiny, Mikroregiony, zpracovatelé Místního akčního plánu – MAP a zpracovatelé Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje – KAP).

Setkání bylo rozdělené na dvě části. Nejdříve byly prezentovány základní informace o projektu, příklady dobré praxe z předchozích mezinárodních projektů realizovaných na území Karlovarského kraje a konkrétní plánované aktivity v rámci InduCultu2.0. Poté následovala řízená diskuze (focus group), kde se participanti vyjadřovali ohledně jejich možného zapojení v projektu, pocitů, které mají spojené s průmyslem a navrhovali příklady jejich zapojení v projektu.

Dosud není pozdě zapojit se do projektu.

Pokud máte zájem stát se součástí projektu, kontaktujte KSMAS KK na e-mailu: pribylova@ksmas-karlovarsko.cz.

Zapojit se mohou tyto subjekty na území KSMAS KK

  • Obce (tvorba průmyslové výstavy v obci, organizace kulturně-průmyslové akce)
  • Základní a střední školy (kooperace škol a podniků – možné programy spolupráce – exkurze, dílny, přednášky osob atd. dle zájmu)
  • Muzea (kooperace muzeí a škol – přednášky, zapojení při tvorbě průmyslové výstavy)
  • Průmyslové podniky (spolupráce podniků se školami, účast na kreativním workshopu, jehož cílem je navrhnout nový design výrobku anebo zlepšit prezentaci firmy či výrobku)
  • Kreativci (designeři – se mohou účastnit kreativního workshopu)

Fotografie z akce