Pozvánka na čištění řeky Ohře dne 8. dubna 2017

Zveme Vás na dobroovlnickou akci s cílem vyčištění břehů řeky Ohře v úseku Kynšperk nad Ohří – Dasnice – Sokolov – Královské Poříčí – Loket –
Karlovy Vary (Loděnice pod Chebským mostem). Akce se koná 8. 4. 2017 od 9:00 hodin.

Odvoz odpadu, sběrné igelitové pytle a rukavice zajišťuje Povodí Ohře, s.p.

Pitný režim pomohou dodržet Karlovarské minerální vody, a. s.

Akce se bude konat za každého počasí.

Občerstvení a vodácké vybavení je zajištěno.

Dobrovolníci mající zájem o čištění řeky nechť kontaktují Stanislavu Slunčíkovou, e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 775 303 067.

Za pomoc tričko!

Každý dobrovolník dostane upomínkové triko, jehož pořízení finančně podpořil Krajský úřad Karlovarského kraje, děkujeme.

www.kr-karlovarsky.czwww.zivykraj.cz

Soubor ke stažení