2. setkání projektových partnerů InduCultu2.0 v Itálii ve městě Padova

Dne 5. 4. 2017 – 7. 4. 2017 se uskutečnilo druhé společné setkání partnerů projektu InduCult2.0 ve městě Padova v Itálii. Tohoto mezinárodního setkání se účastnili i zástupci KSMAS KK. První setkání partnerů proběhlo 12. – 14. 10. 2016 ve městě Leoben. Projekt InduCult2.0 spojuje průmyslové oblasti, které se potýkají v důsledku průmyslové aktivity s problémy a na základě vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se snaží tyto problémy řešit. Projekt InduCult2.0 spojuje tyto průmyslové oblasti: zemský okres Zwickau (Německo), město Leoben (Rakousko), oblast Padova (Itálie), území KSMAS KK (Česká republika) území v blízkosti města Kranj (Slovinsko), Sisak-Moslavský kraj (Chorvatsko), město Opole a jeho okolí (Polsko) a město Genk (Belgie). Součástí projektu jsou také dva partneři odpovědní za vědeckou činnost: Univerzita v Graz (Rakousko) a Leibniz institut pro regionální geografii (Německo).

Město Padova, kde probíhalo v pořadí již druhé setkání partnerů, se nachází v průmyslově zaměřené oblasti, která leží v blízkosti důležitého turistického cíle: město Benátky. Přes město Padova většinou návštěvníci pouze projíždí do nedalekých Benátek. Průmyslová aktivita také nepřidala městu na jeho atraktivitě. Problémy italského partnera se v mnohém shodují s problémy v České republice. Obě oblasti mají průmyslové dědictví, které není dostatečně oceňováno turisty a návštěvníky. V Padově a v okolí města je rozvinut zejména sklářský průmysl, ocelářský průmysl a výroba obuvy.

KSMAS KK v současnosti pracuje na vyhotovení dokumentů, kde budou uvedeni konkrétní účastníci projektových aktivit. Bude se jednat o obce, základní a střední školy, muzea, kreativně smýšlející jedince (designery) a průmyslové podniky v Karlovarském kraji a částečně v Ústeckém kraji. Účastníci projektu prozatím nejsou vybráni, tzn. může se do něj zapojit kterákoliv z výše uvedených institucí.

Titulní fotografie: Místo mezinárodního setkání: budova Obchodní komory v Padově