Před branami realizace

Do konce září 2017 budou dokončeny studie, které upřesňují aktivity Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje (KSMASKK) v mezinárodním projektu InduCult2.0. Realizace aktivit bude probíhat od září letošního roku do října následujícího roku. Přípravné studie jsou již rozpracované, a proto je nyní možné sdělit více informací o realizaci klíčových aktivit. Některé aktivity jsou cílené na veřejnost, jiné na naši budoucí generaci (žáky) a další na průmyslové podniky. Vlastní realizace bude probíhat ve čtyřech vlnách.

(1) Jako první se začne InduCult2.0 uskutečňovat od září na základních a středních školách. Dvě základní školy a jedna střední škola budou za podpory průmyslových podniků organizovat exkurze, přednášky, besedy, dny otevřených dveří, dílny, pracovní pohovory na zkoušku a workshopy. Jednou ze zúčastněných škol je například ZŠ a MŠ Oloví, kde vedení projevilo zájem o kooperaci aktivit společně se sklářskou firmou Flabeg CZECH s.r.o. Kreativitu a podnikavost bude na dvou základních školách rozvíjet nově vytvořený vzdělávací kurz. Tento kurz bude veden formou hry. Za součinnosti s muzeem Sokolov také vznikne výukový program „historie a současnost regionu“, který bude představovat hornictví v oblasti Sokolovska od jeho počátků až do současnosti.

(2) Od listopadu 2017 se uskuteční putovní výstava 10 vitrín s regionálními průmyslovými výrobky. Všechny vitríny budou společně dostupné veřejnosti vždy po dobu tří měsíců na jednom ze tří výstavních míst. Po skončení expozice budou vitríny umístěny v oblasti, kde se nachází průmyslový podnik, který poskytl exponáty.

(3) Na jaře roku 2018 proběhne šestidenní workshop designerů, kteří budou mít za úkol pomoci průmyslovým podnikům kreativně a inovativně rozvíjet prezentaci jejich firem, výrobků anebo celkový vzhled společnosti.

(4) V září roku 2018 se může veřejnost těšit na množství kulturních akcí zaměřených na průmysl. KSMASKK bude organizovat tvorbu jednotného produktu, který bude popisovat a propagovat hned několik akcí. Návštěvníci budou moci každý víkend v září 2018 navštívit jinou kulturně-průmyslovou akci. Produkt má význam při šíření povědomí o regionálním průmyslu.