3. mezinárodní setkání partnerů projektu InduCult2.0 v Opole v Polsku

Projekt InduCult2.0 sdružuje regiony s problémy vyplývajícími z průmyslové minulosti a na základě vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se snaží tyto problémy řešit. Projekt InduCult2.0 spojuje průmyslové oblasti jako: zemský okres Zwickau (Německo), město Leoben (Rakousko), oblast v okolí města Padova (Itálie), Karlovarský kraj (Česká republika), území v blízkosti města Kranj (Slovinsko), Sisak-Moslavský kraj (Chorvatsko), město Opole a jeho okolí (Polsko) a město Genk (Belgie). Součástí projektu jsou také dva partneři odpovědní za vědeckou činnost: Univerzita v Graz (Rakousko) a Leibniz institut pro regionální geografii (Německo).

Ve dnech od 10.10.2018 do 12.10.2018 se konalo již třetí mezinárodní setkání partnerů ve městě Opolí. Partneři zde sdíleli své zkušenosti s přípravou projektových aktivit. Tohoto mezinárodního setkání se účastnili i zástupci KSMAS KK.

Město Opolí (Opole) se nachází v jižní části Polska v blízkosti města Wroclaw. Opolí je středně velké město, které má přibližně 130 000 obyvatel. Je často nazýváno jako !hlavní město polských písní“, protože se zde koná po více než 40 let festival polské hudby. Hlavní dominantou města je Gotická křížová katedrála se dvěma věžemi, kterou můžete vidět v obrázcích níže.

Mezinárodní setkání projektu InduCult2.0 hostilo Opolské centrum pro ekonomický rozvoj, které vzniklo v roce 2007. Oblast Opolí je charakteristická automobilovým, textilním, chemickým, konstrukčním, strojním a kovozpracujícím průmyslem ale také výrobou nábytku. Součástí setkání byla ukázka několika místních průmyslových odvětví (obrázky níže). Na setkání byly představeny výstupy jednotlivých partnerů, pozitivní i negativní zkušenosti s realizací projektu, zároveň došlo na kreativní nápady spojené s propagací projektu. Na úvodním obrázku můžete vidět název projektu vytvořený z postav členů projektového týmu. „Živý název projektu“ může vést k uvědomění, že za projektovými aktivitami stojí lidé, kteří věří ve změnu svého regionu k lepšímu a investují do této změny množství svého času.

V současnosti se projekt pomalu přesouvá od plánování aktivit k jejich realizaci. Podklady pro realizaci jsou zpracované a nyní již zbývá jen zorganizovat všechny výše uvedené aktivity. V této fázi projektu není možné zapojení nových škol, průmyslových podniků, obcí ani muzeí. Nicméně jsme v případě zájmu ochotni předat komukoliv své zkušenosti s realizací a spolupracovat s podobnými regionálními iniciativami.