Realizace projektu Inducult2.0 na základních školách

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje již začalo realizovat aktivity, které si předsevzalo v rámci projektu Inducult2.0. V září roku 2017 byly sepsány 4 studie, které budou sloužit jako podklad pro uskutečnění všech plánovaných činností.

Aktivity v roce 2018:

  • Putovní výstava průmyslových odvětví v Karlovarském a částečně i v Ústeckém kraji
  • Organizace spolupráce škol, průmyslových podniků a muzeí
  • Workshop designerů
  • Spojení průmyslově laděných kulturních akcí pod nový produkt s názvem „Průmyslové září“

Jedna z přípravných studií se zaměřuje na navázání spolupráce škol, průmyslových podniků a muzeí. Vše začalo na Základní škole v Měcholupech, kde se žáci 9. tříd od listopadu zapojují ve vzdělávacím kurzu s názvem „Vzdělání pro kreativitu a podnikavost“. Vzdělávací kurz byl připraven formou hry tak, aby co nejvíce zaujal právě naši mladou generaci. Účastníci kurzu se rozdělili do čtyř skupin a vytvořili z různých materiálů (látky, dřevo, papír atd.) týmového maskota. Další úkoly, se kterými se musí žáci vypořádat, jsou například: účast na jednání zastupitelstva obce, vyhledávání informací o jednom podniku v okolí, absolvování pracovního pohovoru na zkoušku u reálného zaměstnavatele anebo vytvoření vlastního projektu.

Od ledna je stejný vzdělávací kurz testován také na Základní škole Kynšperk nad Ohří. Vzdělávací kurz pomáhá škole utvořit vazbu spolupráce s jedním průmyslovým podnikem v okolí, který uspořádá exkurzi do své výrobní haly a povede pracovní pohovory na zkoušku, tak aby byly co nejvíce reálné. Poslední činností na dvou zmíněných školách bude návštěva Techmania Science Center v Plzni.

Níže naleznete fotografie, které dokreslují atmosféru vzdělávacího kurzu.