Projekt InduCult2.0 prezentován v budově Evropského parlamentu v Bruselu

Ve dnech 21. až 23. března 2018 proběhlo již 4. mezinárodní setkání partnerů projektu InduCult2.0. Toto setkání hostili partneři z Belgie (společnost STEBO – Kompetenční centrum pro rozvoj komunity). Shromáždění se odehrávalo ve městě Genk, ale také v Bruselu.

Město Genk je jedním z nejdůležitějších průmyslových měst v oblasti Vlámska a nachází se přibližně 100 km od hlavního města Bruselu. Město bylo výrazně ovlivněno hlubinou těžbou a automobilovým průmyslem (výroba automobilových dílů Ford). V důsledku ukončení těžební činnosti a uzavření továrny Fordu, bylo zapotřebí řešit výzvy související s nezaměstnaností místních obyvatel. V místě vznikl kreativní inkubátor s názvem Thor centrum a další objekty podporující zvyšování zaměstnanosti. Reprezentanti STEBO představili příklady dobré praxe a zavedli partnery projektu právě do Thor Centra, LaBiomista (ateliér uznávaného umělce Koena Vanmechelena) a k C Mine (jedna z důlních oblastí v Genku využívaná pro kulturní události).

Nejdůležitější částí programu byla prezentace o průmyslové kultuře v Evropském parlamentu v Bruselu. Vedoucí partner projektu představil téma průmyslová kultura. Dále probíhala série prezentací, které představovali možné využití konceptu v budoucnosti. Poslanec Evropského parlamentu Jan Olbrych například hovořil o průmyslové kultuře v politické perspektivě. Následovala panelová diskuze osob, které nějakým způsobem ovlivňuje průmyslová kultura.

Pozůstatky těžební věže ve městě Genk

LaBiomista (ateliér uznávaného umělce Koena Vanmechelena)

Panelová diskuze v budově Evropského parlamentu v Bruselu