Poděkování za akci Čištění řeky Ohře 2018

Děkujeme především všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do této prospěšné aktivity!