Putovní výstava „Průmysl se představuje veřejnosti“

Putovní výstava byla vytvořena díky mezinárodního projektu InduCult2.0 (CE31). Tento projekt je realizován v rámci Programu INTERREG CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem výstavy je představit deset zajímavých příkladů průmyslové výroby v západní části Čech. Putovní výstava může přispět k tvorbě společné identity a také k tomu, že průmysl přestane být veřejností vnímán především jako negativní rys, ale naopak začne být chápán jako spojující prvek. Na začátku je uvědomění, že místní průmysl je zajímavý a unikátní a má mnohé co nabídnout.

Výstava představuje tato průmyslová odvětví:

Automobilový průmysl – Výroba automobilových komponentů je v současnosti důležitým průmyslovým odvětvím, kvůli stále větší poptávce po kvalitních automobilech s moderním vzhledem a vybavením.
Chemický průmysl – Výstava má za cíl přiblížit veřejnosti špičkovou chemickou výrobu v Sokolově a seznámit s výskytem chemie ve výrobcích běžné spotřeby.

Elektrotechnický průmysl – Obsahuje výrobu elektrických zařízení, přístrojů a kabelů, které mohou sloužit jako komponenty např. automobilového průmyslu, telekomunikace nebo ke zpracování dat. Jedná se o výrobu na první pohled neviditelných součástek, bez kterých ale některé běžně užívané předměty nemohou fungovat.

Plastikářský průmysl – Plasty jsou všude kolem nás, stačí se pouze rozhlédnout. Představme si například vnitřní prostory aut – i zde se nachází nespočet plastových krytů a součástek.

Porcelánový průmysl – Porcelánová výroba je tradičním průmyslovým odvětvím, které se na západě Čech objevilo již v 18. století. Porcelánové nádobí různých tvarů a potisků původem z Karlovarska nalezneme v mnoha domácnostech po celém světě.

Výroba hudebních nástrojů – Výroba hudebních nástrojů patří jednoznačně k tradičním průmyslovým odvětvím v Karlovarském kraji, bez nadsázky je to naše domácí stříbro. Mnoho umělců na celém světě hraje na nástroje vytvořené právě na našem území.

Výroba mazacích systémů – Tato výroba je příkladem vyspělého strojírenství, výrobky se využívají v různých odvětvích od těžařství, strojírenství, stavebnictví, energetického a zpracovatelského průmyslu (obecně těžký průmysl) až po výrobu větrných elektráren.

Výroba stavebních materiálů – Počátky výroby keramického kameniva ve Vintířově sahají až do roku 1964. Toto kamenivo se dá využít jak pro účel stavby, dekorace, ale i v zahradnictví.

Zpracování průmyslových vláken – Vlákna nemusí být vždy zpracovaná z přírodních materiálů, některé běžně využívané textilie, jako například koberce, jsou vyrobeny i z chemických směsí.

Vitríny obsahující informace o průmyslu budou představeny na třech místech. Prvním výstavním místem bude Statek Bernard, další zastávkou je právě Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Stará papírna), posledním místem je obec Březová u Sokolova. Po ukončení výstavy poputují jednotlivé vitríny do měst, kde se nachází prezentované průmyslové odvětví. Výstava je vždy zdarma přístupná veřejnosti. V souvislosti se zahájením výstavy bude také organizována vernisáž s malým občerstvením.

Vitrína představujíce výrobu stavebních materiálů

Vitrína představující výrobu hudebních nástrojů

Propagační roll-upy projektu a výstavy