Děti si zažily průmysl na vlastní kůži

Projekt InduCult2.0 realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný z ERDF umožnil žákům několika základních škol blíže poznat regionální průmysl. Zapojené byly základní školy v Kraslicích, Oloví, Kynšperku nad Ohří, Měcholupech a v Novém Sedle a střední školy v Kraslicích a Sokolově. Společné aktivity spolupráce byly velmi dobře vnímány jak žáky, tak vyučujícími učiteli.

Velice atraktivní se ukázal být vzdělávací kurz „Vzdělání pro kreativitu a podnikavost“, který byl realizován v Měcholupech a Kynšperku nad Ohří. Kurz pomocí úkolů rozvíjel kreativitu žáků, pomáhal k rozmyšlení životní dráhy, představil průmyslový podnik, zavedl žáky na jednání zastupitelstva a umožnil vyzkoušet si pracovní pohovor přímo ve firmě. Kreativní myšlení bylo například rozvíjeno tvorbou týmového maskota. Jeden z týmů vytvořil postavičku velmi roztomilé lamy z plastové lahve, dřeva a látky. Další tým ze dřeva a papíru zhotovil palmu s kokosovými ořechy, jiný tým vsadil na sladké a vyrobil z papíru maskota koblihy. Obrázky maskotů naleznete níže (Obrázek č. 1-3). Žáci měli také za úkol vytvořit svůj vlastní životopis, který následně využili při pracovním pohovoru na zkoušku (Obrázek č. 4). Mimo trémy byl největším nepřítelem žáků při pohovoru nedostatek zjištěných informací o výrobním podniku. Plyne z toho pro ně poučení zajistit si co nejvíce informací o firmě, kde se uchází o zaměstnání. Mimo pracovní pohovor proběhla ve firmě také exkurze výrobním procesem (Obrázek č. 5). Žáci si na vlastní kůži zažili, co znamená práce v průmyslovém podniku. Zajímavé bylo také opustit na chvíli školní lavice, zúčastnit se jednání zastupitelstva města a získat tak představu o fungování samosprávy.

Žáci základní školy v Novém Sedle se zúčastnili výukového programu „Hornictví od historie do současnosti“. Program byl realizován přímo v Hornickém muzeu v Krásnu. Nejdříve proběhla prezentace o hornické minulosti, hornickém znaku, zaměstnanosti, výrobcích z uhlí a o budoucnosti (rekultivace krajiny). Poté byla na řadě prohlídka muzea a jízda důlním vláčkem (Obrázek č. 6-7). Když vjel vláček do uměle vytvořeného modelu štoly, nejedna dívka vykřikla strachy.

Organizace projektu vyústila také v tvorbu nové přínosné formy spolupráce mezi základní školou v Oloví a firmou Rotas Strojírny spol. s r.o. Spolupráce začala besedou o firmě pro druhý stupeň základní školy, pokračovala pracovním pohovorem na zkoušku (Obrázek č. 8) a exkurzí (Obrázek č. 9) pro 13 dětí. Žáci měli zároveň za úkol zpracovat, které zpracovali životopisy a motivační dopisy na předem dané pracovní pozice ve firmě. Ti, kteří byli při pracovním pohovoru nejúspěšnější, byli pozvání na celodenní program dílen ve firmě, kde si vyzkoušeli administrativní práce, ale také programování strojů (Obrázek č. 10-11).

Velké poděkování patří rovněž firmě AMATI – Denak, s.r.o. Ta souhlasila s realizací několika aktivit společně se Střední, základní a mateřskou školou Kraslice. Jednalo se o exkurze (Obrázek č. 12), pracovní pohovory na zkoušku, besedy, workshopy a hlavně den otevřených dveří (Obrázek č. 13). Den otevřených dveří byl hojně využit zejména bývalými zaměstnanci firem a jejich rodinami. Program doprovázela lidová hudba místní kapely Horalka.

Pracovní pohovory na zkoušku si vyzkoušeli také žáci maturitních a učebních oborů na ISŠTE Sokolov. Spolupráce školy a firmy ept connector, s.r.o. bude pokračovat dále v září tohoto roku.