Za poklady Slavkovského lesa – nerostné bohatství dává lidem po staletí obživu, Březová

Akce „Za poklady Slavkovského lesa – nerostné bohatství dává lidem po staletí obživu“ proběhla v sobotu dne 1. 9. 2018 a byla uspořádána ve spolupráci s městem Březová a Multifunkčním centrem ve venkovním amfiteátru.

Programový blok pro děti

Samotná akce „Za poklady Slavkovského lesa – nerostné bohatství dává lidem po staletí obživu“ byla zahájena ve 13.00 hodin programem pro děti, jehož podtitulem bylo „hrou k rozvoji technického myšlení“. Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne plné her a soutěží, které rozvíjí technické myšlení. Děti soutěžily v minigolfu, který prověřil jejich prostorové vnímání, a mohly si v praxi vyzkoušet fyzikální zákony. Při této hře velmi často pomáhali dětem tatínkové, kteří uměli dobře vysvětlit a názorně ukázat, kam mířit, aby míček doputoval na správné místo. Dále byl připraven pro děti program soutěží – pantomimické předvádění různých historických řemesel, stavění z dřevěných kostek, přetahování, logické deskové hry nebo stavebnice merkur. Zvláště u stavebnic mohly dát děti volný průchod své fantazii a tvořivosti.

Programový blok pro děti

Vernisáž putovní výstavy „Průmysl se představuje veřejnosti“

Na den konání akce Za poklady Slavkovského lesa byla naplánována i vernisáž výstavy „Průmysl se představuje veřejnosti“ Vernisáž se konala na malém sále Multifunkčního centra Březová a zahájila ji manažerka projektu Mgr. Lucie Přibylová, která seznámila přítomné i s dalšími výstupy projektu InduCult 2.0.

Vernisáž putovní výstavy

Přednáškový program na téma rudné hornictví a související řemesla

Na vernisáž volně navázal přednáškový program, který zahájil starosta Březové pan Miroslav Bouda a zároveň uvedl přednášejícího pana Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov. Pan Rund je v regionu pověstný svými poutavými přednáškami, takže i v tomto případě, byl zájem veřejnosti velký a lidé naplnili kapacitu sálu MFC Březová. Tématem přednášky byla historie rudného hornictví a na ně navazující odvětví, jako např. cínařství.

Přednáška Ing. Runda

Po přednášce probíhal ještě v místní knihovně „Den s knihou o hornictví“, kde si mohli návštěvníci zapůjčit nebo koupit knihy s tímto tématem, diskutovat s Ing. Rundem a nechat si i zakoupenou knihu podepsat.

Den s knihou o hornictví

Večerní program

Ve večerních hodinách pokračoval kulturní hudební program vystoupením oblíbených regionálních hard-rockových kapel ve venkovním amfiteátru MFC Březová. Rockový koncert byl v režii města Březová a záměrně byl zvolen tento žánr, protože rocková hudba, už i podle aktérů projektu Inducult 2.0, k průmyslové kultuře patří.

Večerní program Březová