Den horníků – Hornická pouť, Sokolov

Akce „Den horníků – Hornická pouť“ proběhla v Sokolově v sobotu dne 8. 9. 2018 a byla uspořádána ve spolupráci s městem Sokolov a Městským domem kultury Sokolov. Hornická pouť má v Sokolově již dlouholetou tradici a řadí se mezi největší akce z celé série Kulturního září na Sokolovsku. Jedná o nejznámější z dosud již pořádaných kulturních aktivit, která přesáhla svým rozsahem hranice Sokolovska a je dobrým příkladem postupně rozvíjených a veřejnosti představovaných průmyslových tradic na půdorysu lidové veselice.

Slavnostní průvod hornických měst

Hornická pouť je již tradičně zahajována průvodem hornických měst a hornických spolků. S postupem času se průvod rozrostl do velkolepé akce, které se účastí města nejen z celé České Republiky, ale i z okolních států. Účastníci průvodu se shromáždili před klášterním kostelem Svatého Antonína Paduánského a účastnilo se jej v letošním roce celkem 43 hornických spolků nebo měst.

Hornický průvod

Průvod byl opět velkolepou přehlídkou hornických uniforem, krojů a standard. V čele průvodu šel sokolník se živým Sokolem a za ním následoval průvod doprovázený malými permoníky a několika dechovými kapelami. Po celé trase průvodu stáli diváci, aby nasáli atmosféru této jedinečné akce a pozdravili se s účastníky průvodu hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“ a to v nejen v češtině, ale i dalších jazycích. Účastí v průvodu vzdávají jeho aktéři hold hornickému řemeslu. Na každém z účastníků průvodu bylo možné sledovat hrdost, že náleží ke komunitě horníků. Hornictví má na Sokolovsku svou dlouholetou tradici a dodnes je Sokolovská uhelná a.s. největším zaměstnavatelem v regionu. V očích mnoha místních lidí a hlavně návštěvníků je ale přítomnost dolů na Sokolovsku vnímána negativně jako zdroj znečištění, hluku a symbol negativních zásahů do krajiny. Pod pojmem horník si zase většina lidí představí udřeného a špinavého člověka, který vzbuzuje lítost. Tyto zažité stereotypy v myšlení však zcela boří Slavnostní průvod hornických měst v rámci Hornické pouti. V průvodu je možné vidět nádherné uniformy, které jsou krásně zdobené včetně různorodých pokrývek hlavy. A celý dojem podtrhují jejich hrdí nositelé, kteří tím vyjadřují pocity horníků: „Jsem horník, tvrdě jsem pracoval a jsem na to pyšný“. A právě toto spojení je perfektním vyjádřením průmyslové kultury – průvod symbolizuje průmysl, osudy a příběhy lidí svázaných s hornictvím a pestrou kulturu krojů a uniforem.

Čelo průvodu

Ukázka dobových řemesel jako základ industrie

Na Starém náměstí probíhal od 10.00 do 18.00 hodin doprovodný program Hornické pouti ve formě historického tržiště s ukázkami tradičních nebo uměleckých řemesel. Během celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nebo zakoupit různé výrobky od řemeslníků a součástí programu byla i moderovaná ukázka 9 řemesel, vždy v rozsahu ca. 5 – 10 minut u každého řemeslníka.

Caravan tour

Caravan tour byla jedním z výstupů projektu InduCult 2.0. Z důvodu lepší srozumitelnosti jejího obsahu pro českou veřejnost a zlepšení její propagace byl použit název Putovní kovárna. Pod tímto označením si potenciální návštěvník Hornické pouti uměl lépe představit, co zde může očekávat i bez dalšího většího vysvětlování.

Napříč několika státy, kterými jsou Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Česká republika a Chorvatsko putoval belgický kovář se svým vybavením a pomáhal vytvořit společný strom Evropské průmyslové kultury. Strom symbolizuje partnerství regionů, v nichž průmysl hraje důležitou roli, jejich kreativitu ale i sílu. Větve stromu byly vyrobeny ze železného šrotu z dané oblasti, která se v aktivitě zapojila. Každá větev tak symbolizuje jeden ze států, odkud jsou projektoví partneři projektu InduCult 2.0. V Sokolově byla Putovní kovárna postavena na Starém náměstí a tím tematicky situovaná mezi další stánky tradičních řemesel. Účastníci workshopu za asistence kováře vytvářeli jeho listy, které představují obyvatele žijící v průmyslových regionech, v našem případě na Sokolovsku. Cílem workshopu byla tvorba společné identity a uvědomění, že regiony spojuje něco zajímavého a unikátního.

Putovní kovárnu jenom během tohoto dne navštívilo více než 50 osob a vytvořilo svůj lístek. Listy se vyráběly z předem připravených kovových šablon. Během Hornické pouti tak byl vytvořen bohatý základ pro „českou větev“.

Putovní kovárna