Svatováclavské slavnosti – vyrobíme a rozezníme naše hudební nástroje, Kraslice

Akce „Svatováclavské slavnosti – vyrobíme a rozezníme naše hudební nástroje“ proběhla v Kraslicích v pátek a v sobotu 21. 9. 2018 a 22. 9. 2018 a byla uspořádána ve spolupráci s dechovou hudbou Horalka, která je již tradičním organizátorem této pouti. Není náhodou, že dechová hudba se v Kraslicích těší velké oblibě. Nachází se zde totiž prestižní a tradiční výrobce hudebních nástrojů, firma Amati Denak, s.r.o., a celá řada muzikantů je nebo byla v Amati zaměstnaná. Existuje zde tedy souvislost kulturní akce s místním tradičním průmyslem – výrobou hudebních nástrojů. Tento potenciál byl využit při inovaci tradiční akce, tedy Svatováclavské pouti, a její rozšíření o průmyslový aspekt. Lidé si tak připomněli tradici, na kterou je většina místních právem hrdá, ale na kterou mnohdy v každodenní rutině zapomínají. Díky tomu se podařilo povýšit lokální malou akci do regionálního rozměru a zároveň bylo posíleno šíření průmyslové kultury v regionu.

Den otevřených dveří v Amati Denak, s.r.o.

Původně jednodenní akce Svatováclavských slavností byla rozšířena na 2 dny. K sobotnímu programu byl v pátek doplněn další bod programu, a to den otevřených dveří v Amati Denak, s.r.o.

Prezentace hudebních dechových nástrojů během kulturního odpoledne

Druhý den, v sobou 22.9. 2018, následoval v odpoledních hodinách hlavní kulturní program, který zahájila ve 13.00 hodin Dechová hudba Horalka. Místem konání byly jako už tradičně městské sady Kraslice.

Svatováclavské slavnosti

Protože většina účinkujících z řad Dechové hudby Horalka, ale i z dalších souborů, má velmi úzký vztah k výrobě hudebních nástrojů a pracovali nebo stále pracují ve firmě Amati Denak, s.r.o., znají toho o svých nástrojích hodně a umí je i velmi dobře prezentovat. Toho bylo využito pro obohacení programu a demonstraci úzkého propojení průmyslu a kultury, kdy průmyslově vyrobené hudební nástroje jsou uváděny v život místními muzikanty. Celkem byly veřejnosti v rámci programu představeny čtyři hudební nástroje v krátkých ca. 8 minutových vstupech, a to zábavnou a živou formou. Hudebníci mluvili nejen o výrobě a konstrukci nástrojů, ale rovnou také názorně předváděli, jak se tvoří nástrojem tón a jak je možné docílit různých barev tónů.

Slavnostní předání vitríny prezentující výrobu hudebních nástrojů občanům Kraslic

Kulturní program Svatováclavských slavností byl využit pro efektivní prezentaci jedné z vitrín putovní výstavy „Průmysl se představuje veřejnosti“ široké veřejnosti. Průmyslovou výrobu v rámci této putovní výstavy za Kraslice reprezentovala právě již zmiňovaná firma Amati-Denak, s.r.o. a její vitrína obsahovala „levitující“ hudební nástroje. Po skončení výstavy byla vitrína trvale instalovaná na Městském úřadě v Kraslicích. Symbolické předání vitríny proběhlo během hudebního programu Svatováclavských slavností a za občany vitrínu převzal starosta Kraslic pan Roman Kotilínek.

Slavnostní předání vitríny