Putovní výstava se nachází možná i ve vašem městě

Když jsme se poprvé zeptali lidí, co si vybaví pod slovem průmysl, slyšeli jsme odpovědi jako „představím si továrnu v našem městě, kouřící komín, znečištěné prostředí, nevzhledné budovy, těžební jámu“. Jen málo lidí vnímalo průmysl v pozitivním slova smyslu. Průmyslové továrny se často zdály být nedobytnou hradbou a veřejnost věděla pouze okrajově, co se ve firmách vyrábí. Proto vznikl projekt InduCult2.0, jehož cílem bylo představit regionální průmysl, ale také využít jej při rozvoji regionu.

Naší snahou bylo změnit negativní vnímání průmyslu tak aby, co nejvíce lidí vědělo, že:

„Průmysl je důležitou součástí našeho regionu – vznikají díky němu předměty, které denně využíváme, je součástí našich měst, ale hlavně že pro nás představuje velký potenciál.“

Putovní výstava, která vznikla v rámci projektu InduCult2.0 slouží hlavně k představení regionálních firem, jejich výrobků a historie. Do projektu se zapojilo deset podniků z toho osm z Karlovarského a dva z Ústeckého kraje. Exhibice představuje výrobu hudebních nástrojů, mazacích systémů automobilový, porcelánový, stavební, elektrotechnický, chemický a textilní průmysl.

Pomocí putovní výstavy jsme chtěli oslovit co nejvíce lidí, a proto nemohla zůstat pouze na jediném místě. Od dubna roku 2018 se přesouvala z Královského Poříčí do Žateckého muzea K. A. Polánka a do Kulturního domu a multifunkčního centra v Březové u Sokolova. Za celou dobu výstavu navštívilo nespočet lidí, ti jsou díky ní obeznámeni, jaká průmyslová odvětví jsou v regionu významná.

Putovní výstava byla ukončena 18. 9. 2018. Jednotlivé vitríny nebyly odinstalovány, ale převezeny do míst, odkud pochází exponáty. Porcelán je například vystaven v knihovně v Nové Roli, hudební nástroje levitují ve vitríně na MěÚ v Kraslicích, v 1. Základní škole v Chodově jsou ve vstupním vestibulu vystaveny dokonce tři vitríny. Žáci základní školy mají každý den na očích, co vyrábí firmy v Chodově. MěÚ Habartov má ve svých chodbách vitrínu s elektronickými součástkami. Obyvatelé Vintířova na MěÚ vídají vitrínu se stavebním materiálem. Chemický průmysl se nachází v Sokolově, a proto byla vitrína s příklady chemických výrobků umístěna právě zde. Automobilový průmysl je jedním z významných průmyslových odvětví Žatce, vitrína tedy byla instalována v místním muzeu. Poslední z vitrín se věnuje výrobě textilních vláken, tato výroba sídlí v Podbořanech.

Putovní výstava měla za cíl oslovit v první fázi co největší počet obyvatel a návštěvníků Karlovarského a Ústeckého kraje. V druhé fázi byla rozdělena do měst, odkud průmysl pochází tak, aby zvyšovala povědomí místních obyvatel o firmách v jejich městech. Všechny vitríny jsou zdarma přístupné na veřejném místě.