Aktuality projektu „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“

V únoru a březnu se uskutečnily 4 odborné workshopy. První a druhý workshop se konal dne 28. 2. 2019 na statku Bernard a oba byly pořádány KS MAS KK z.s. Během tohoto workshopu si účastníci vyzkoušeli jednoduchou jazykovou animaci, kterou je možné začlenit do programů, kde se sejdou české a německé děti.

Třetí a čtvrtý workshop se konal 19. 3. 2019 na ekofarmě Kozodoj a oba byly pořádány partnerem PP2 Kozodoj, z.s. Část programu byla věnována praktickým ukázkám pedagogicko-psychologické terapie se zvířaty.

U všech výše jmenovaných WS jsme se kromě již zmíněného doplňkového programu zaměřili na fungování ekocenter, problémy a jejich řešení.

Stále se nám zapojují další ekocentra, čímž projekt plní své cíle – síťování ekocenter.

Další připravované odborné workshopy budou:

24. 9. 2019 od 9.00 hodin ve Waldhaus Mehlmeisel

22. 10. 2019 od 9.00 hodin v Hohenbergu u Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V.

Workshopy jsou naplánované na celý den (cca do 15.00 hodin), oběd bude na místě zajištěn.

KS MAS KK z.s. připravuje k pilotnímu ověření jednodenní vzdělávací programy pro žáky základních škol. Tak aby programy odpovídaly potřebám škol, zorganizovali jsme schůzku s učiteli a zpracovatelem metodických listů pro tyto programy. Tímto děkujeme učitelkám, které se schůzky zúčastnily a přispěly svými připomínkami a požadavky. Schůzka proběhla dne 11. 3. 2019 a realizace prvního z programů na téma bylinky je plánována na září 2019.

Projekt je otevřen všem ekocentrům a ekologickým organizacím, kteří se mohou kdykoliv během projektu zapojit do odborných workshopů. V případě zájmů kontaktujte prosím Ing. Evu Slámovou:

E-mail: slamova.eva22@gmail.com
Tel.: +420 774 087 510