Novinky

Kulturní září na Sokolovsku 2018

Přijďte zažít průmyslovou kulturu s projektem InduCult 2.0 a bavte se na Sokolovsku každý víkend!

Zobrazit článek →

Děti si zažily průmysl na vlastní kůži

Projekt InduCult2.0 realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný z ERDF umožnil žákům několika základních škol blíže poznat regionální průmysl. Zapojené byly základní školy v Kraslicích, Oloví, Kynšperku nad Ohří, Měcholupech a v Novém Sedle a střední školy v Kraslicích a Sokolově. Společné aktivity spolupráce byly velmi dobře vnímány jak žáky, tak vyučujícími učiteli.

Zobrazit článek →

Průmysl jako důležitá součást našeho života

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje realizuje mezinárodní projekt s názvem InduCult2.0. Tento projekt je zaměřen na šíření průmyslové kultury. I přesto, že průmysl vždy není veřejností vnímán pozitivně, je důležitou součástí našeho života.

Zobrazit článek →

Putovní výstava „Průmysl se představuje veřejnosti“

Cílem výstavy je představit deset zajímavých příkladů průmyslové výroby v západní části Čech. Putovní výstava může přispět k tvorbě společné identity a také k tomu, že průmysl přestane být veřejností vnímán především jako negativní rys, ale naopak začne být chápán jako spojující prvek. Na začátku je uvědomění, že místní průmysl je zajímavý a unikátní a má mnohé co nabídnout.

Zobrazit článek →

Poděkování za akci Čištění řeky Ohře 2018

Děkujeme především všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do této prospěšné aktivity!

Zobrazit článek →

Projekt InduCult2.0 prezentován v budově Evropského parlamentu v Bruselu

Ve dnech 21. až 23. března 2018 proběhlo již 4. mezinárodní setkání partnerů projektu InduCult2.0. Toto setkání hostili partneři z Belgie (společnost STEBO – Kompetenční centrum pro rozvoj komunity). Shromáždění se odehrávalo ve městě Genk, ale také v Bruselu.

Zobrazit článek →

Čištění řeky Ohře se uskuteční dne 7. dubna 2018

Srdečně Vás zveme na akci Čištění řeky Ohře, jež se uskuteční dne 7. dubna 2018. Tato akce běží souběžně s celorepublikovou událostí Ukliďme svět, ukliďme Česko. Naším cílem je vyčistit náš region od odpadků, a přispět tak k jeho atraktivitě.

Zobrazit článek →

Realizace projektu Inducult2.0 na základních školách

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje již začalo realizovat aktivity, které si předsevzalo v rámci projektu Inducult2.0. V září roku 2017 byly sepsány 4 studie, které budou sloužit jako podklad pro uskutečnění všech plánovaných činností.

Zobrazit článek →

3. mezinárodní setkání partnerů projektu InduCult2.0 v Opole v Polsku

Ve dnech od 10.10.2018 do 12.10.2018 se konalo již třetí mezinárodní setkání partnerů ve městě Opolí. Partneři zde sdíleli své zkušenosti s přípravou projektových aktivit. Tohoto mezinárodního setkání se účastnili i zástupci KSMAS KK.

Zobrazit článek →

Před branami realizace

Do konce září 2017 budou dokončeny studie, které upřesňují aktivity Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje (KSMASKK) v mezinárodním projektu InduCult2.0. Realizace aktivit bude probíhat od září letošního roku do října následujícího roku. Přípravné studie jsou již rozpracované, a proto je nyní možné sdělit více informací o realizaci klíčových aktivit.

Zobrazit článek →