Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., je lead partnerem projektu „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z.s., na bavorské straně Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V. Asociovanými partnery projektu jsou Tradiční řemesla Bernard z.s. a Naturpark Fichtelgebirge e.V.

Cílem projektu je zahájení a další rozvoj koordinované spolupráce ekologicky zaměřených organizací v příhraničním česko-bavorském území. Zapojené organizace navrhnou efektivní systém fungování ekocenter, který by zajistil jejich dlouhodobou udržitelnost. Součástí navrhovaných inovativních řešení bude i jejich pilotní ověření v rámci doprovodných aktivit.

Stěžejním obsahem projektu jsou pravidelná jednání odborných pracovních skupin (odborné workshopy) složených ze zástupců všech partnerů. Tyto pracovní skupiny řeší 4 tematické okruhy:

 1. Personál – jaké je nezbytně nutné personální obsazení ekocentra, stálý personál vs. externisté, odborná úroveň personálu, nutnost pravidelných školení, efektivita pracovníků, způsob financování apod.
 2. Vzdělávání – nabídka vzdělávacích aktivit pro školy, jejich obsah, který dokáže školy zaujmout, návaznost nabízených aktivit na školní výukové plány.
 3. Produkt – nabídka ekocentra pro veřejnost, aktivity podporující environmentální osvětu v populaci, workshopy pro veřejnost apod.
 4. Propagace – efektivní způsob propagace pro různé typy zákazníků (školy, dospělí, rodiny s dětmi, senioři atd.).

Koncepce

„Návrh efektivního fungování ekocentra“ / „Entwurf für den effektiven Betrieb einer Umweltinstitution“

Mapa ekocenter – Karte der Ökozentren

Ekoprogramy pro základní školy / Lehrprogramme für Grundschulen

Metodické listy k ekoprogramům pro základní školy: Bylinky všemi smysly, Hospodářská zvířata, Živá voda
Pracovní listy k ekoprogramům pro základní školy: Bylinky všemi smysly, Hospodářská zvířata, Živá voda
Lehrprogramm für Grundschulen: Kräuter erleben mit allen Sinnen, Nutztiere, Wasser
Arbeitsblätter für die Lehrprogramme: Kräuter erleben mit allen Sinnen, Nutztiere, Wasser

Projekt je otevřen všem ekocentrům a ekologickým organizacím, kteří se mohou kdykoliv během projektu zapojit do odborných workshopů. V případě zájmů kontaktujte prosím Ing. Evu Slámovou:
E-mail: slamova.eva22@gmail.com
Tel.: +420 774 087 510

Úvodní jednání ze dne 8. 3. 2018 na Statku Bernard

Další informace

Plánované aktivity
 • Pravidelné odborné workshopy pracovních skupin
 • Aktivity, které pilotně ověří navrhované postupy (vzdělávání pracovníků, vzdělávací aktivity pro školy a aktivity pro veřejnost)
Cílové skupiny
 • Obecně prospěšné organizace v environmentální oblasti
Přidaná hodnota projektu
 • Možnost vzájemné výměny různých zkušeností environmentálně zaměřených organizací z Čech a Bavorska
 • Projekt vytvoří unikátní platformu pro přeshraniční síťování ekocenter, které zde doposud neexistuje.
Rozpočet
 • Celkové náklady projektu: 399.571,- €
 • Rozpočet KS MAS KK z.s.: 119.385,- €