InduCult 2.0

Krajské sdružení místních akčních skupin Karlovarského kraje je účastníkem projektu InduCult2.0. Projekt byl úspěšně podán v programu Interreg Central Europe (podáno 620 žádostí, přijato 35 projektů). Projekt je zaměřen na průmyslové dědictví, kulturní zdroje současného průmyslu a kreativní průmysl.

Využití konceptu „Průmyslové kultury“ ve střední Evropě

Annex2_Minutes E-launch 2016-06-29_logo

Ilustrační foto

Ilustrační foto

 

English version

V kontextu hlavních sociálních a ekonomických změn došlo v Evropě k transformaci průmyslové společnosti na informační společnost, která je stále více postavena na sofistikovaných službách a kreativním průmyslu. Tyto změny ovlivňují různá území s různou intenzitou. Zatímco městské aglomerace upřednostňují spíše systém spotřeby a výroby, který je založený na znalostní ekonomice, menší města se mění v periférii a často se u nich udržuje zaměření na průmysl.

InduCult2.0 spojuje regiony s průmyslovou minulostí a přítomností, které se nachází mimo hlavní aglomerace ve střední Evropě. Před nedávnem všechny tyto oblasti prošly hlubokou transformací, která nastala v důsledku automatizace, globalizace a otevření trhu. Napříč celou střední Evropou se začali objevovat vzrůstající sociální a ekonomické rozdíly. Dlouhodobá ekonomická převaha průmyslové produkce sebou přinesla určité kulturní rysy (vzorce), čitelné právě v oblastech, kde se nachází partneři zapojeni v tomto projektu. Jsou to například určité dovednosti, postoje, tradice, ale také hmotné kulturní památky a artefakty. Bohužel jsou tyto regiony považovány za méně atraktivní z pohledu kultury a doposud nevyužívají plně potenciál konceptu „Průmyslové kultury“ k jejich rozvoji.

Koncept „Průmyslové kultury“ je inovativní sám o sobě: Prozatím byl tento koncept používaný jako synonymum pro průmyslové dědictví. Teprve nedávno došlo k jeho znovu objasnění a bylo určeno, že je postaven nad rámec průmyslového dědictví, protože zahrnuje současné nebo nadcházející kulturní a kreativní zdroje (kreativní průmysl). I přestože některé aspekty „Průmyslové kultury“ jsou již aplikované, prozatím není k dispozici žádný komplexní obrys konceptu. Strategické a vědecké výstupy InduCultu2.0 budou jako první poskytovat úplný přehled o potenciálu tohoto konceptu. Pilotní akce v rámci projektu poskytnou praktické příklady a budou sloužit jako rámec pro další rozšiřování konceptu „Průmyslové kultury“.

S InduCultem2.0 chceme oživit kulturního ducha dlouhodobě využívaných průmyslových oblastí ve střední Evropě. Společně s místními subjekty budeme znovu objevovat a rozvíjet pozitivní prvky průmyslových komunit. Konkrétně mají partneři projektu v úmyslu:

  • podporovat a vytvářet představu o „Průmyslové kultuře“ ve střední Evropě,
  • posilovat odlišnou kulturu průmyslových regionů a využít ji pro tvorbu společné identity na daném území,
  • posílit průmyslové regiony opětovnou aktivací svého průkopnického ducha.

Krajská síť místních akčních skupin Karlovarského kraje (KSMAS KK) bude propagovat přidanou hodnotu „Průmyslové kultury“ pomocí vymezení pojmu a šíření jeho myšlenek. V regionu bude KSMAS KK přispívat k tvorbě průmyslové identity a zatraktivnění kultury spojené s průmyslem pomocí dvou tzv. pilotních akcí, které slouží pro ověřování konceptu. První pilotní akce bude zaměřena na propagaci a zviditelnění procesů výroby spojených s regionálním průmyslem (putovní vitríny s výstavou tradičních postupů produkce v různých továrnách v regionu). Součástí druhého pilotního ověření bude kulturní akce, která představí veřejnosti tradice, které jsou spojovány s regionálním průmyslem. „Průmyslová kultura“ je často spojována s kreativním průmyslem, který není v ČR příliš rozšířen. Proto je cílem také dostat do povědomí veřejnosti výraz kreativní průmysl, který v sobě spojuje lidskou tvořivost a využívá ji při zatraktivnění průmyslu.

Některé výstupy projektu InduCult2.0 k nahlédnutí zde:

T1.3.1 InduCult2.0 Regional argumentation paper

T3.3.1 InduCult2.0 STUDY OF SCHOOL INITIATIVES

V případě zájmu o další dokumenty nás prosím kontaktujte.

Odkaz na hlavní webové stránky projektu InduCult2.0: ZDE

This project is supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme funded under the European Regional Development Fund.