InduCult2.0 vs SHIFT-X / Využití průmyslové kultury pro budoucnost

Krajské sdružení místních akčních skupin Karlovarského kraje je účastníkem projektu InduCult2.0.

InduCult2.0 je projekt zaměřený na průmyslové dědictví, kulturní zdroje současného průmyslu a kreativní průmysl. InduCult2.0 je zkratka složená ze slov Industrial (průmyslová), Culture (kultura) a číslo 2.0 značí návaznost na předchozí projekt SHIFT-X spolufinancovaný z programu Central Europe. V následující tabulce naleznete rozdíly mezi navazujícími projekty. Podrobnější popis projektu InduCult2.0 naleznete zde.

Téma Průmyslová kultura 1.0 (SHIFT-X) Průmyslová kultura 2.0 (InduCult2.0)
Náhled na budoucnost Projekt nabídl průmyslovým oblastem pochopení vlastní minulosti Projekt nabídne průmyslovým oblastem sebereflexi v kontextu dnešní doby
Zaměření Minulost je naše chlouba a snažíme se ji využít Žijeme současností a i na základě retrospektivy vytváříme svou budoucnost. Učíme sebe i ostatní.
Kulturně časový horizont Prosazujeme historické průmyslové kulturní dědictví Ano, prosazujeme i historické průmyslové kulturní dědictví, ale ještě více nás zajímá průmyslová kultura dneška i budoucnosti
Využití hmotného kulturně průmyslového dědictví Máme zájem o využití starých budou pro muzea i znovu pro průmysl … a navíc podporujeme kreativní inkubátory, kombinované pracovně-obývací využití atp.
Jedním slovem Stavíme na minulosti Zásadní je pro nás evoluce
Charakteristický znak Muzeum zaměřené na průmysl Zážitkové středisko, víceúčelový prostor pro vzdělávání, výrobu, služby, muzeální činnost, setkávání kreativců atp., samozřejmě ve staré průmyslové budově
Dějepis Týká se průmyslové revoluce č. 1 a 2 Týká se průmyslové revoluce č. 1 až 4

InduCult2.0 is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Přílohy

Okruhy projektu InduCult

Okruhy projektu InduCult