Soutěž v jazycích 2022/23

 

Výsledky

Výsledky kategorie č. 1: angličtina, první stupeň ZŠ

Výsledky kategorie č. 2: angličtina, druhý stupeň ZŠ

Výsledky kategorie č. 3: němčina (žáci, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk)

Sborník slohových prací žáků s odlišným mateřským jazykem

 

AJ kat1 – odkazy na videa
AJ kat2 – odkazy na videa
NJ – odkazy na videa

 

Vyhlášení soutěže

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje vyhlašuje za finanční podpory Karlovarského kraje kreativní soutěž pro žáky základních škol v angličtině a němčině a vyhlašuje sběr příspěvků k tvorbě sborníku slohových prací v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem.

Soutěž navazuje na předchozí dva ročníky realizované v projektu MAP Karlovarsko.

Odkaz na web Karlovarského kraje

Parametry kreativní soutěže pro žáky základních škol v angličtině a němčině

Do soutěže se mohou zapojit všechny základní školy z Karlovarského kraje. Soutěž se skládá ze školního kola a následného krajského kola. Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině nebo němčině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a kreativitu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy v počtu maximálně 3 žáků. Autoři oceněných prací obdrží odměnu a na konci školního roku proběhne slavnostní předání ocenění.

Časové nastavení:

 • Nejpozději do 31. 1. 2023 provede škola registraci své účasti v soutěži. Registrace je závazná, školy bez předchozí registrace nebudou zařazeny do soutěže. Zde je potřeba registrovat se: registrace
 • Nejpozději do 15. 3. 2023 je potřeba z každé zapojené školy zaslat práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu mp4) pomocí úschovny na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu  Každá práce musí být pojmenována dle vzoru: kat1_jméno_škola (Vysvětlivky kategorií: kat1: angličtina, žáci 3. až 5. ročníku ZŠ, kat2: angličtina, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ, kat3: němčina, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ)

Soutěžní kategorie:

 • Žáci 3. až 5. ročníku ZŠ: video v angličtině na téma Co mám ráda a nemám rád na městě/obci, kde žiji.
 • Žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: video v angličtině na téma Reklama na Karlovarsko (soutěž není určena pro žáky gymnázia).
 • Žáci 7. až 9. ročníku ZŠ: video v němčině na téma Reklama na Karlovarsko (soutěž není určena pro žáky gymnázia, soutěž je určena pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk).

Forma a podmínky: Podrobné zadání

Angličtina, žáci 3. až 5. ročníku ZŠ:

 • Pro žáky 3. až 5. ročníku ZŠ je formou práce video. Téma videa: Co mám rád a nemám rád na městě/obci, kde žiji („I like/I don´t like…“).
 • Doporučená délka videa je 3 minuty až 5 minut. Maximální délka je 5 minut.
 • Povinný formát videa je mp4.
 • Zapojit se mohou jednotlivci i kolektiv v počtu maximálně 3 žáků.
 • Veškerá komunikace ve videu musí být v angličtině.
 • Video může (ale nemusí) být doplněno titulky. Video může (ale nemusí) být doplněno ilustracemi nebo jinou grafikou.
 • Žáci mohou v několika větách popsat klady a zápory svého města/obce.
 • Originalitě a fantazii se meze nekladou.

Angličtina, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ:

 • Pro žáky 6. až 9. ročníku ZŠ je formou práce video. Tématem videa je Reklama na Karlovarský kraj („Advertising on Karlovy Vary region“). Můžete si vybrat zajímavé místo v Karlovarském kraji, přírodní zajímavost, historickou památku, typický produkt, kulturní nebo sportovní událost nebo cokoliv dalšího, co se vám v Karlovarském kraji líbí a zasloužilo by si reklamu v angličtině.
 • Doporučená délka videa je 3 minuty až 5 minut. Maximální délka je 5 minut.
 • Povinný formát videa je mp4.
 • Zapojit se mohou jednotlivci i kolektiv v počtu maximálně 3 žáků.
 • Veškerá komunikace ve videu musí být v angličtině. Video může (ale nemusí) být doplněno titulky.

Němčina, žáci 7. až 9. ročníku ZŠ, němčina jako druhý cizí jazyk:

 • Pro žáky 7. až 9. ročníku ZŠ je formou práce video. Tématem videa je Reklama na Karlovarský kraj („Werbung für Region Karlsbad“). Můžete si vybrat zajímavé místo v Karlovarském kraji, přírodní zajímavost, historickou památku, typický produkt, kulturní nebo sportovní událost nebo cokoliv dalšího, co se vám v Karlovarském kraji líbí a zasloužilo by si reklamu v němčině.
 • Doporučená délka videa je 3 minuty až 5 minut. Maximální délka je 5 minut.
 • Povinný formát videa je mp4.
 • Zapojit se mohou jednotlivci i kolektiv v počtu maximálně 3 žáků.
 • Veškerá komunikace ve videu musí být v němčině. Video může (ale nemusí) být doplněno titulky.

Kontakt pro případ dotazů: 734 279 134, 604 170 443

Souhlas s nakládáním s údaji

Kritéria hodnocení

 

Výzva k tvorbě sborníku slohových prací žáků s odlišným mateřským jazykem

Cílem je podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich vyučující ve snaze učit se češtinu jako cizí jazyk. Do sborníku můžete poslat práce žáků s OMJ, kteří pocházejí z různých zemí a mají různou znalost češtiny. Nezáleží ani na věku žáka ani na délce pobytu žáka v ČR, jen se musí jednat o žáka základní školy z Karlovarského kraje. Nejedná se o soutěž, ale o podporu motivace žáků s OMJ učit se češtinu jako cizí jazyk a prezentovat na veřejnosti svůj pokrok a své zkušenosti s životem u nás. Není zde vítězů, ani poražených.

Téma:

Téma slohové práce je: Jak se mi žije v Karlovarském kraji/mé obci/mém městě“.

Forma:

Nezáleží na slohovém útvaru, ten si žáci mohou zvolit libovolně. Žáci mohou psát úvahu, esej, vyprávění, báseň,… cokoliv dle své fantazie. Práce může být doplněna ilustrací, ale nejedná se primárně o sborník výtvarných prací.

Podmínky: Podrobné zadání

Rozsah práce je maximálně jedna normostrana A4.

Každou práci doplňte krátkým medajlonkem, ve kterém bude uvedeno jméno žáka, odkud je, jak dlouho v ČR žije, příp. nějaká další informace o žákovi, která může být ve sborníku spolu s prací zveřejněna. Medajlonek může napsat sám žák o sobě nebo se na jeho tvorbě podílet vyučující.

Nechceme omezovat kreativitu a nadšení žáků a pedagogů, ale vzhledem k množství základních škol v Karlovarském kraji prosím zasílejte v případě velké školy maximálně 10 prací za školu a v případě malé školy (jen jednotky žáků s OMJ na škole) maximálně 2 práce za školu.

V případě školy s velkým zastoupení žáků s OMJ doporučujeme uspořádat si nejprve školní kolo a nám zaslat jen vybrané práce. Všechny práce můžete využít k prezentaci Vaší školy pomocí vlastních komunikačních kanálů.

Práce můžete odevzdat ve formátu pdf nebo doc. Označení souboru: cj_jméno_škola.pdf (nebo cj_jméno_škola.doc).

Práce zasílejte na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu

Práce je potřeba poslat nejpozději do 15. 3. 2023.

Kontakt pro případ dotazů: 734 279 134, 604 170 443

Souhlas s nakládáním s údaji

 

Těšíme se na krásná videa v angličtině a němčině a na slohové práce v češtině!