Strategie přeshraniční spolupráce – Bavorsko

Projekt STRATEGIE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu

 

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. realizuje projet „STRATEGIE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE“.

Pozvánky na workshopy: CZ 1, Pozvánka_2_WS, Pozvánka_3_WS

Bavorský projektový partner: Lokale Aktionsgruppe Landkreis Hof e.V.

Doba realizace projektu: 1.3. 2021–31.12. 2021

Cíle projektu: Zlepšení spolupráce mezi českými a bavorskými MAS sérií workshopů, definování strategických cílů a aktivit přeshraniční spolupráce, vypracování Strategie přeshraniční spolupráce jako nástroj pro zintenzivnění spolupráce mezi různými aktéry z daného území.

Výstup projektu: Třístranná Strategie přeshraniční spolupráce zahrnující území Karlovarského kraje, Saska a Durynska.

Strategie přeshraniční spolupráce

Příloha č. 1

Projekt

Strategie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

ist von der Europäischen Union im Rahmen des Dispositionsfonds kofinanziert

Bayerische Projektpartner: Lokale Aktionsgruppe Landkreis Hof e.V.

Projektdurchführungszeit: 1.3. 2021–31.12. 2021

Projektziele: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen tschechischen und bayerischen LAG in Rahmen einer Reihe von Workshops, Festlegung strategischer Ziele und Aktivitäten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Ausarbeitung einer Strategie für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Instrument zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren aus dem gegebenen Gebiet.

Projektergebnis: Dreiseitige Strategie für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Gebiete von Karlsbader Kreis, Sachsen und Thüringen.

Einladung für Workshops: DE 1 , Einladung_2_WS, Einladung_3_WS

Strategie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Anlage Nr. 1