Archiv: Aktuality v projektu InduCult 2.0

Mapa průmyslových památek střední Evropy

V rámci projektu InduCult2.0 vznikly nové internetové stránky, které nabízí souhrn míst a událostí, které jsou spojené s průmyslovou kulturou ve střední Evropě. Události a místa jsou zde přehledně vyznačena na mapě tak, aby je mohli návštěvníci regionů snadno vyhledat. Internetové stránky jsou k dispozici v osmi jazycích včetně češtiny.

Zobrazit článek →

Putovní výstava se nachází možná i ve vašem městě

Když jsme se poprvé zeptali lidí, co si vybaví pod slovem průmysl, slyšeli jsme odpovědi jako „představím si továrnu v našem městě, kouřící komín, znečištěné prostředí, nevzhledné budovy, těžební jámu“. Jen málo lidí vnímalo průmysl v pozitivním slova smyslu. Průmyslové továrny se často zdály být nedobytnou hradbou a veřejnost věděla pouze okrajově, co se ve firmách vyrábí. Proto vznikl projekt InduCult2.0, jehož cílem bylo představit regionální průmysl, ale také využít jej při rozvoji regionu.

Zobrazit článek →

Svatováclavské slavnosti – vyrobíme a rozezníme naše hudební nástroje, Kraslice

Není náhodou, že dechová hudba se v Kraslicích těší velké oblibě. Nachází se zde totiž prestižní a tradiční výrobce hudebních nástrojů, firma Amati Denak, s.r.o., a celá řada muzikantů je nebo byla v Amati zaměstnaná. Existuje zde tedy souvislost kulturní akce s místním tradičním průmyslem – výrobou hudebních nástrojů. Tento potenciál byl využit při inovaci tradiční akce, tedy Svatováclavské pouti, a její rozšíření o průmyslový aspekt. Lidé si tak připomněli tradici, na kterou je většina místních právem hrdá, ale na kterou mnohdy v každodenní rutině zapomínají.

Zobrazit článek →

Den horníků – Hornická pouť, Sokolov

Akce „Den horníků – Hornická pouť“ proběhla v Sokolově v sobotu dne 8. 9. 2018 a byla uspořádána ve spolupráci s městem Sokolov a Městským domem kultury Sokolov. Hornická pouť má v Sokolově již dlouholetou tradici a řadí se mezi největší akce z celé série Kulturního září na Sokolovsku. Jedná o nejznámější z dosud již pořádaných kulturních aktivit, která přesáhla svým rozsahem hranice Sokolovska a je dobrým příkladem postupně rozvíjených a veřejnosti představovaných průmyslových tradic na půdorysu lidové veselice.

Zobrazit článek →

Za poklady Slavkovského lesa – nerostné bohatství dává lidem po staletí obživu, Březová

Akce „Za poklady Slavkovského lesa – nerostné bohatství dává lidem po staletí obživu“ proběhla v sobotu dne 1. 9. 2018 a byla uspořádána ve spolupráci s městem Březová a Multifunkčním centrem ve venkovním amfiteátru.

Zobrazit článek →

Putovní kovárna (Caravan Tour)

Putovní kovárna je aktivita organizovaná v rámci mezinárodního projektu InduCult2.0, který se zabývá šířením průmyslové kultury a její využití při zlepšení image regionů.

Zobrazit článek →

Kulturní září na Sokolovsku 2018

Přijďte zažít průmyslovou kulturu s projektem InduCult 2.0 a bavte se na Sokolovsku každý víkend!

Zobrazit článek →

Děti si zažily průmysl na vlastní kůži

Projekt InduCult2.0 realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný z ERDF umožnil žákům několika základních škol blíže poznat regionální průmysl. Zapojené byly základní školy v Kraslicích, Oloví, Kynšperku nad Ohří, Měcholupech a v Novém Sedle a střední školy v Kraslicích a Sokolově. Společné aktivity spolupráce byly velmi dobře vnímány jak žáky, tak vyučujícími učiteli.

Zobrazit článek →

Průmysl jako důležitá součást našeho života

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje realizuje mezinárodní projekt s názvem InduCult2.0. Tento projekt je zaměřen na šíření průmyslové kultury. I přesto, že průmysl vždy není veřejností vnímán pozitivně, je důležitou součástí našeho života.

Zobrazit článek →

Putovní výstava „Průmysl se představuje veřejnosti“

Cílem výstavy je představit deset zajímavých příkladů průmyslové výroby v západní části Čech. Putovní výstava může přispět k tvorbě společné identity a také k tomu, že průmysl přestane být veřejností vnímán především jako negativní rys, ale naopak začne být chápán jako spojující prvek. Na začátku je uvědomění, že místní průmysl je zajímavý a unikátní a má mnohé co nabídnout.

Zobrazit článek →